Geschiedenis

pakhuis Wilhelmina, Oostelijk havengebied Amsterdam, 1989

Geschiedenis Stichting CIRC Atelier

Hoe het begon

In 1986 werd Stichting CIRC opgericht, met als doel het bevorderen van culturele uitwisseling tussen Rusland en Nederland. Rusland (toen nog de Sovjet-Unie) was volop in verandering en Gorbatsjov was net begonnen met zijn politiek van glasnost en perestrojka. Er gebeurden dingen in de Sovjetmaatschappij die men decennialang niet voor mogelijk had gehouden. CIRC wilde met haar reizen vooral de culturele veranderingen aan haar reizigers laten zien er organiseerde daarnaast tentoonstellingen en concerten in zowel Nederland als Rusland.

In 1989 kreeg de stichting de beschikking over een gastatelier in pakhuis Wilhelmina in het Amsterdamse Oostelijk havengebied. Tientallen kunstenaars hebben hier tussen 1989 en 1999 tijdelijk gewoond, gewerkt, inspiratie opgedaan en geƫxposeerd.

In 1998 werd besloten de activiteiten van de reisafdeling en die van het gastatelier formeel te splitsen in CIRC Rusland reizen en de Stichting CIRC Atelier. Enige jaren later werd CIRC Rusland reizen gesloten, terwijl CIRC Atelier ten gevolge van de vernieuwingen in het Amsterdamse havengebied zich hier geen gastatelier meer kon veroorloven.

Wat bleef was dat archief en de collectie. De verschillende medewerkers en bestuursleden gingen hun eigen weg, en hoewel de passie voor Russische kunst bleef bestaan, leidde de stichting geruime tijd een sluimerend bestaan. In 2013 kwam Stichting CIRC Atelier weer tot leven, met een iets andere doelstelling: onze kennis en liefde voor de Russische kunst en cultuur naar buiten brengen door diverse uitgaven, waarvan Portret van Rusland de eerste is.

De oprichters van stichting CIRC

Stichting CIRC werd in 1986 opgericht door Margot Dekker, August Dirks en Ko Winters.
August Dirks reist inmiddels al meer dan 25 jaar de wereld rond op zijn Narrenschip Azart. Margot Dekker en Ko Winters zijn helaas en veel te jong overleden.

Greetje van der Werf voegde zich in 1987 bij de oprichters, Pauline Michgelsen volgde in 1988. De reisafdeling werd vervolgens geleid door Marjolijn Bolhuis en Lena Hemmink, en ten slotte door Ineke Appel.

V.l.n.r Margot Dekker, Greetje van der Werf, Ko Winters en August Dirks.
Het woord ‘uitbureau’ moest op last van het Amsterdams Uitburo uit de naam verdwijnen; het moest handmatig uit de eerste folders gewist…
Charles Michels Winterfolder 1993-94

Verder hebben veel slavisten CIRC-reizen geleid, of de Stichting op andere wijze bijgestaan.

Kunstenaar en ex-slavist Charles Michels illustreerde bijvoorbeeld verschillend CIRC-folders. In 1996 organiseerde CIRC zijn tentoonstelling ‘Types russes’, met tekeningen en schilderijen die Charles tijdens een lang verblijf in Moskou maakte. Hij illustreert en schildert nog volop, zie www.charlesmichels.nl.