Boeken

Portret van Rusland

Een kleine kunstgeschiedenis

In dit boek worden zeventien verhalen verteld aan de hand van 35 kunstwerken van bekende en onbekende kunstenaars uit alle perioden en stromingen van de Russische kunstgeschiedenis. De lezer maakt kennis met heiligen, mythische figuren, lijfeigen kunstenaars, eigenzinnige kunstenaressen, mecenassen, futuristische projecten, megalomane beeldhouwwerken en nog veel meer. Zo ontstaat gaandeweg een levendig beeld van de veelbewogen episodes, maar ook de opmerkelijke constanten in het verleden, die nog steeds hun weerklank vinden in het Rusland van nu.

Meer informatie

Portret van Rusland. Een kleine kunstgeschiedenis
Pauline Michgelsen, Amsterdam 2013
Uitgave Stichting CIRC Atelier, distributie boekhandel en uitgeverij Stichting Pegasus
17 x 24 cm, 80 pagina’s, full color, 35 afbeeldingen.
Prijs € 19,95
ISBN 978 90 819512 2 7

Nikolai Argoenov, Portret van Praskovja Zjemtsjoegova-Sjeremetjeva, 1803, Staats Keramiekmuseum Koeskova
{

Een fantastische inleiding in de Russische kunstgeschiedenis, die des te aantrekkelijker is, omdat ze zo persoonlijk is.

– Sjeng Scheijen, onderzoeker Universiteit Leiden en specialist op het gebied van avant-garde kunst

{

De schrijfster wil graag een paar Russische schilderijen ‘vertellen’ en hoopt – in navolging van Karel van het Reve – dat de lezer aan de verhalen net zoveel plezier beleeft als waarmee ze zijn geschreven.

– Trouw

Review

NBD/Biblion

“De kunst in Rusland heeft zich bijna altijd moeten houden aan de ‘opvoedende’ regels van kerk en staat. Deze korte en aansprekende geschiedenis van de Russische kunst, vanaf een Sint Nicolaas-icoon uit de 14e eeuw tot filmportretten en standbeelden in de 20e eeuw, moet dus wel ingaan op de maatschappelijke ontwikkelingen, ook in de relatie met het westen. Dat maakt het gefaseerde verhaal extra interessant. De auteur, die Russische letterkunde studeerde en een gastatelier voor sovjetkunstenaars beheerde, slaagt erin die verschillende facetten van o.a. heiligen, boekdrukkunst, houten speelgoed, portretten en landschappen in opeenvolgende stijlen levendig met elkaar te verbinden. Zij doet dit in korte hoofdstukken en 35 kleurafbeeldingen met passende bijschriften. Een boeiend overzicht waarin bekende en onbekende namen voorkomen en typisch westerse interpretaties worden verklaard.”
Afbeelding: Kazimir Malevitsj, rennende man, 1932-1934, Centre Pompidou Parijs